Author(s): U. B. Mahajan, Bharat Prashar

Email(s): uday7992@gmail.com

DOI: Not Available

Address: U. B. Mahajan*, Dr. Bharat Prashar.
Department of Pharmaceutics, Manav Bharti University, Village - Laddo, P.O.- Sultanpur (Kumhar Hatti), Tehsil & Distt. Solan -173229 Himachal Pradesh
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 5,      Issue - 4,     Year - 2012


ABSTRACT:
Superdisintegrants, polyplasdone, polymers.


Cite this article:
U. B. Mahajan, Bharat Prashar. An Overview on Superdisintegrants. Research J. Pharm. and Tech. 5(4): April 2012; Page 466-473.


Recomonded Articles:

Author(s): Niharika, Navneet Verma

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00182.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Priya P. Munshi, D.S. Mohale, R. Akkalwar, A.V. Chandewar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sonte Sushmitha, Sedimbi Revathi Priyanka, L. Mohan Krishna, M. Srinavasa Murthy

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Deepak Karki, Gururaj S. Kulkarni, Shivakumar Swamy, Sheeba FR

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00750.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaseeha Banu T.S., Sandhya K.V., K.N. Jayaveera

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash Bhagwat, Suhas M Kakade, Chirag V Naval, Mukesh Tilker, Ravindra M Walture, Sagar A Adichwal and Atul P Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi K. Barde, Minal R. Narkhede, V.R. Gudsoorkar, Rahul K. Amrutkar, Prashant S. Walke

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Prabhakar Panzade, Prashant K Puranik

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): LP Hingmire, VN Deshmukh, DM Sakarkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Harsha Vardhani Kondepati, Girish Pai Kulyadi, Vamshi Krishna Tippavajhala

DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00069.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Priti Patel, Ashok Kumar P., Hemil Shah, Nikunj Patel, Pratik Kheni, Someshwara Rao B., Suresh V. Kulkarni, Babitha S.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Gupalli Laxmi Narasimha, Dappu Jairam, Akkenapally Krishna, Mohammed Rehan Qureshi

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00025.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammed Ehtesham Ur Rahman, Mohammed Abdul Haseeb, Mohammed Saleem, Abdul Naveed

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Karthikeyan D, Vijayakumar S, Pandey V.P, Nandha Kumar J, Sengottuvelu S, T. Sivakumar T.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Jagdale Swati C., Hable Asawaree A., Kuchekar Bhanudas S., Chabukswar Aniruddha R.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mettu Srikanth Reddy, Mallikarjun Setty

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Siddharth Kumar Sahu, Ajazuddin, Tripti Banjare, Swapnil Gupta, Akansha Bhandarkar, Hemlata Sahu, Shradha Devi Diwedi, Pankaj Sahu, Palak Agrawal, Pooja Yadav, Aditi Bhatt, Kailash Sahu, Deeksha Dewangan, HemlataThapa, Deepika, GyaneshSahu, Mukesh Sharma, D. K. Tripathi, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00209.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Hitendra Choudhary, Bhagwan Yadav, Pankaj Patel, Prabhat Das, Sujit Pillai

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00645.0         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags