Author(s): Rohile V. Y., Patil V. M., Patil S. S., Desai A. V., Inamdar N. R.

Email(s): rohilevinayak@gmail.com

DOI: 10.52711/0974-360X.2021.00392

Address: Rohile V. Y.1*, Patil V. M.2, Patil S. S.2, Desai A. V.1, Inamdar N. R.3
1Ashokrao Mane Institute of Pharmacy, Ambap, Kolhapur, Maharashtra, India, 416112.
2Ashokrao Mane College of Pharmacy, Peth-Vadgaon, Kolhapur, Maharashtra, India, 416112.
3Annasaheb Dange College of B Pharmacy, Ashta, Sangli, Maharashtra, India, 416301.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 14,      Issue - 4,     Year - 2021


Cite this article:
Rohile V. Y., Patil V. M., Patil S. S., Desai A. V., Inamdar N. R. Formulation and Standardization of Asava from Carica papaya. Research Journal of Pharmacy and Technology. 2021; 14(4):2211-5. doi: 10.52711/0974-360X.2021.00392
Recomonded Articles:

Author(s): Rakhi Mehra, Renu Makhija, Neera Vyas

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Bibhilesh B Mendhe, Piyush Gupta, Sushil Mhaske, Shobhit Shrivastava

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaseeha Banu T.S., Sandhya K.V., K.N. Jayaveera

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sandesh More, Javed Mirza, Nanasaheb Kale, Mayur Gandhi, Rakesh Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Pande S. D., Wagh A.S., Bhagure L.B., Patil S.G., Deshmukh A.R.

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00070.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Poonam Karekar, Nitin Salunkhe, Adhikrao Yadav, Dnyaneshwar Bangar, Dhanashri Yadav

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Deependra Jain, Nishiprakash Jain, SK Jain, Nitin Jonwal, Shashank Mishra, Deepak Bhatt, Soham Shukla

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mouli Chandar. M Anton Smith. A

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00884.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Krishnendu Acharya*, Somanjana Khatua, Salman Sahid

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Manisha N. Trivedi, Archana Khemani, Urmila D. Vachhani, Charmi P. Shah, D.D. Santani

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Jagdale Swati C., Hable Asawaree A., Kuchekar Bhanudas S., Chabukswar Aniruddha R.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Adithya Chandrashekar, Anuraag Muralidharan, Ananthamurthy Koteshwara, Angel Treasa Alex, V. M. Subrahmanyam

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00791.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Karthikeyan D, Vijayakumar S, Pandey V.P, Nandha Kumar J, Sengottuvelu S, T. Sivakumar T.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Samip Shah, T. Y. Pasha, Dipti Desai, Anil Bhandari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Moghal. Roohi Shabreen, S. Sangeetha

DOI: 10.5958/0974-360X.2020.00355.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Karanje Abhijit Sampatrao, Kandale Jitendra Bhalchandra, Jadhav Ravindra, Patil Manohar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vikram Kumar Sahu, Amit Mishra, Nitin Sharma, Pratap Kumar Sahu, Shubhini A. Saraf

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00048.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Jayesh M Jain, Dinesh M Sakarkar, Shajahan Abdul, Mangesh E Bhad, Anil V Chandewar and Sunil B Jaiswal

DOI: Not Available         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags