Author(s): Patel Dhaval, Hitesh Kumar A. Patel, J. K. Patel

Email(s): dhaval.nine@gmail.com

DOI: 10.52711/0974-360X.2021.00361

Address: Patel Dhaval*, Dr. Hitesh Kumar A. Patel, Dr. J. K. Patel
Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Sankalchand Patel University, Visnagar-384315, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 14,      Issue - 4,     Year - 2021


Cite this article:
Patel Dhaval, Hitesh Kumar A. Patel, J. K. Patel. Formulation Development and Characterization of Darunavir and Ritonavir Immediate Release Tablets using Quality by Design approach. Research Journal of Pharmacy and Technology. 2021; 14(4):2035-1. doi: 10.52711/0974-360X.2021.00361
Recomonded Articles:

Author(s): Ravindranath S. Misal, Vishawas R. Potphode, Vijay R. Mahajan

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00218.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Jino Elsa Thomas, Usha Y Nayak*, Jagadish PC, Koteshwara KB

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00007.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Katare Varsha B., Bhutkar M. A., Kumbhar A. P., Pol S. K., Katare P. B.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sonte Sushmitha, Sedimbi Revathi Priyanka, L. Mohan Krishna, M. Srinavasa Murthy

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Deepak Karki, Gururaj S. Kulkarni, Shivakumar Swamy, Sheeba FR

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00750.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Mistry Khushboo, Kavya Naik, Vasanthi, Alicia Menezes, Anup Naha, K.B. Koteshwara, K. Girish Pai

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00540.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Mythili. L, GNK. Ganesh, C. Monisha, Kayalvizhi. R

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00426.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash Bhagwat, Suhas M Kakade, Chirag V Naval, Mukesh Tilker, Ravindra M Walture, Sagar A Adichwal and Atul P Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohd Yousuf Ali, Md Shamim Qureshi, Md Hamed, Byasabhusan Das and K Purushotham Rao

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi K. Barde, Minal R. Narkhede, V.R. Gudsoorkar, Rahul K. Amrutkar, Prashant S. Walke

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Pande S. D., Wagh A.S., Bhagure L.B., Patil S.G., Deshmukh A.R.

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00070.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Siripurapu Sriram, Venkata Ravibabu Mandla, Chaithanya Sudha M, Saladi S.V. Subba Rao, Nagaveni Ch, Vani V., Gobinath P., Raj Kumar KVG., Jaydeep Lella, Sannidhi Krishna Praveen, Debjit Datta

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00078.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Rekha Kallam, Padma Sree K, Srinivas Arutla, MA Bari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags