Author(s): Manasa K, Chitra V

Email(s): k.manasa1@gmail.com

DOI: 10.5958/0974-360X.2020.00109.2

Address: Manasa K*, Chitra V
Department of Pharmacology, SRM College of Pharmacy, SRMIST, Kattankulathur-603203,Tamilnadu, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 2,     Year - 2020


Cite this article:
Manasa K, Chitra V. Evaluation of In-vitro Antioxidant Activity of Camalexin- A Novel Anti-Parkinson’s agent. Research J. Pharm. and Tech 2020; 13(2):578-582. doi: 10.5958/0974-360X.2020.00109.2
Recomonded Articles:

Author(s): Siripurapu Sriram, Venkata Ravibabu Mandla, Chaithanya Sudha M, Saladi S.V. Subba Rao, Nagaveni Ch, Vani V., Gobinath P., Raj Kumar KVG., Jaydeep Lella, Sannidhi Krishna Praveen, Debjit Datta

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00078.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash Bhagwat, Suhas M Kakade, Chirag V Naval, Mukesh Tilker, Ravindra M Walture, Sagar A Adichwal and Atul P Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Saranya, Parthasarathy V, Hariprasad B, Shobha Rani H

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00233.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Ankita Chatterjee, Jayanthi Abraham

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00125.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Rao Rekha, Goswami Anju, Shekhar Shishant, Mahant Sheefali, Nanda Sanju

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Surya Prakash BN Gupta, Neeraj Upmanyu, Gopal Garg

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Khuntia, S.K. Mohanty

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Karanje Abhijit Sampatrao, Kandale Jitendra Bhalchandra, Jadhav Ravindra, Patil Manohar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Zain Mhanna, Wehad Ibrahim, Tamim Hammad

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00040.8         Access: Open Access Read More

Author(s): RS Kamble, BV Bakde, MA Channawar, RL Bakal, SR Gawande, AV Chandewar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Priti Patel, Ashok Kumar P., Hemil Shah, Nikunj Patel, Pratik Kheni, Someshwara Rao B., Suresh V. Kulkarni, Babitha S.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 


Recent Articles
Tags