Author(s): Amber Vyas

Email(s): ambervyas@gmail.com

DOI: 10.5958/0974-360X.2020.01091.4

Address: Amber Vyas*
University Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G).
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 12,     Year - 2020


Cite this article:
Amber Vyas. Bora Rice: Natural polysaccharide polymer for drug delivery. Research J. Pharm. and Tech. 2020; 13(12):6266-6275. doi: 10.5958/0974-360X.2020.01091.4
Recomonded Articles:

Author(s): Vishal Vilas Shah, Nutan Dhanpal Shah, Prasad Vasantrao Patrekar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravindranath S. Misal, Vishawas R. Potphode, Vijay R. Mahajan

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00218.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Niharika, Navneet Verma

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00182.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Rakhi Mehra, Renu Makhija, Neera Vyas

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ahmed Hilal Sheriff, Preetham Prasad Nittla

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00968.5         Access: Open Access Read More

Author(s): U.S Mahadeva Rao, Khamsah Suryati Mohd, Abdurrazaq Muhammad, Bashir Ado Ahmad, Mohaslinda Mohamad, Rosmawati Mat Ali

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sonte Sushmitha, Sedimbi Revathi Priyanka, L. Mohan Krishna, M. Srinavasa Murthy

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhirup Dey, Mangala Lakshmi Ragavan, Sanjeeb Kumar Mandal, Nilanjana Das

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00136.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaseeha Banu T.S., Sandhya K.V., K.N. Jayaveera

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Narendra Chotai, Vishnu Patel, Harsha Patel, Uren Patel, Rajendra Kotadiya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Siripurapu Sriram, Venkata Ravibabu Mandla, Chaithanya Sudha M, Saladi S.V. Subba Rao, Nagaveni Ch, Vani V., Gobinath P., Raj Kumar KVG., Jaydeep Lella, Sannidhi Krishna Praveen, Debjit Datta

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00078.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash Bhagwat, Suhas M Kakade, Chirag V Naval, Mukesh Tilker, Ravindra M Walture, Sagar A Adichwal and Atul P Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi K. Barde, Minal R. Narkhede, V.R. Gudsoorkar, Rahul K. Amrutkar, Prashant S. Walke

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rekha Kallam, Padma Sree K, Srinivas Arutla, MA Bari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Peethala Prathyusha, Raja Sundararajan, Palyam Bhanu, Mathrusri Annapurna Mukthinuthalapati

DOI: 10.5958/0974-360X.2020.00507.7         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags