Author(s): Vijayalakshmi. S, Disalva. X, Chittaranjan Srivastava, Arun A

Email(s): arunarticle2016@gmail.com

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00520.1

Address: Vijayalakshmi. S , Disalva. X, Chittaranjan Srivastava, Arun A*
School of Hotel and Catering Management, Vels Institute of Science, Technology and Advanced Studies (VISTAS), Chennai, India
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 12,      Issue - 6,     Year - 2019


Cite this article:
Vijayalakshmi. S , Disalva. X, Chittaranjan Srivastava, Arun A. Vanilla- Natural Vs Artificial: A Review. Research J. Pharm. and Tech. 2019; 12(6):3068-3072. doi: 10.5958/0974-360X.2019.00520.1
Recomonded Articles:

Author(s): Nimbalkar V.V., Pansare P.M., Nishane B.B.

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00310.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Niharika, Navneet Verma

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00182.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravindranath S. Misal, Vishawas R. Potphode, Vijay R. Mahajan

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00218.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Raj Kumar R, Praveen D, Palani Shanmugasundaram

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00164.5         Access: Open Access Read More

Author(s): U.S Mahadeva Rao, Khamsah Suryati Mohd, Abdurrazaq Muhammad, Bashir Ado Ahmad, Mohaslinda Mohamad, Rosmawati Mat Ali

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): M. Sumithra, Avantika Prabhabanik

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00036.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaseeha Banu T.S., Sandhya K.V., K.N. Jayaveera

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Homendra Kumar Sahu, Kamdev Sen, Raju Patel, Hulash Sahu, Deepika Sahu, Gulshan Sahu, Chandrashekhar Jain, Narayan Prasad Chandra, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00173.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Barokar A.A., Wagh R.D., Baviskar D.T., Shaikh T.J.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): R. Suresh, D. Benitojohnson, C. Maheswari, R. Venkatnarayanan, R.Manavalan

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00128.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Vikram Kumar Sahu, Amit Mishra, Nitin Sharma, Pratap Kumar Sahu, Shubhini A. Saraf

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00048.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Narendra Chotai, Vishnu Patel, Harsha Patel, Uren Patel, Rajendra Kotadiya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rao Rekha, Goswami Anju, Shekhar Shishant, Mahant Sheefali, Nanda Sanju

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): V Rajesh Babu, Syeda Rana Nikhat, P Nivethithai, SH Areefulla

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 


Recent Articles
Tags