Author(s): Gupalli Laxmi Narasimha, Dappu Jairam, Akkenapally Krishna, Mohammed Rehan Qureshi

Email(s): Email ID Not Available

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00025.6

Address: Gupalli Laxmi Narasimha*, Dappu Jairam, Akkenapally Krishna, Mohammed Rehan Qureshi
Department of Pharmaceutics, Sri Indu Institute of Pharmacy, Sheriguda, Ibrahimpatnam, Hyderabad
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 8,      Issue - 2,     Year - 2015


Cite this article:
Gupalli Laxmi Narasimha, Dappu Jairam, Akkenapally Krishna, Mohammed Rehan Qureshi. Formulation and Evaluation of Floating Drug Delivery System Using Losartan. Research J. Pharm. and Tech. 8(2): Feb. 2015; Page 145-153. doi: 10.5958/0974-360X.2015.00025.6
Recomonded Articles:

Author(s): Niharika, Navneet Verma

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00182.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Priya P. Munshi, D.S. Mohale, R. Akkalwar, A.V. Chandewar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sonte Sushmitha, Sedimbi Revathi Priyanka, L. Mohan Krishna, M. Srinavasa Murthy

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Deepak Karki, Gururaj S. Kulkarni, Shivakumar Swamy, Sheeba FR

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00750.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Prabhakar Panzade, Prashant K Puranik

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaseeha Banu T.S., Sandhya K.V., K.N. Jayaveera

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Nanda Kumar E, Suresh V

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00461.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi K. Barde, Minal R. Narkhede, V.R. Gudsoorkar, Rahul K. Amrutkar, Prashant S. Walke

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rekha Kallam, Padma Sree K, Srinivas Arutla, MA Bari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Loveleen Preet Kaur, Rajeev Garg, GD Gupta

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Poonam Karekar, Nitin Salunkhe, Adhikrao Yadav, Dnyaneshwar Bangar, Dhanashri Yadav

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): N. Chandarsekaran, M. Balamurugan

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Homendra Kumar Sahu, Kamdev Sen, Raju Patel, Hulash Sahu, Deepika Sahu, Gulshan Sahu, Chandrashekhar Jain, Narayan Prasad Chandra, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00173.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Barokar A.A., Wagh R.D., Baviskar D.T., Shaikh T.J.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Thulasi V. Menon, C.I. Sajeeth

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): LP Hingmire, VN Deshmukh, DM Sakarkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Harsha Vardhani Kondepati, Girish Pai Kulyadi, Vamshi Krishna Tippavajhala

DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00069.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Gupalli Laxmi Narasimha, Dappu Jairam, Akkenapally Krishna, Mohammed Rehan Qureshi

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00025.6         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags