Author(s): Kshama R. Phutane, Suvidha S. Patil, Rahul S. Adnaik, Manoj M. Nitalikar, Shrinivas K. Mohite, Chandrakant S. Magdum

Email(s): rahiphutane@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Kshama R. Phutane*, Suvidha S. Patil, Rahul S. Adnaik, Manoj M. Nitalikar, Shrinivas K. Mohite, Chandrakant S. Magdum.
Department of Pharmaceutics, Rajarambapu College of Pharmacy, Kasegaon Tal. Walwa, Dist. Sangli (M. S.)
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 7,      Issue - 7,     Year - 2014


Cite this article:
Kshama R. Phutane, Suvidha S. Patil, Rahul S. Adnaik, Manoj M. Nitalikar, Shrinivas K. Mohite, Chandrakant S. Magdum. Design and Development of Allopurinol Emulgel. Research J. Pharm. and Tech. 7(7): July 2014 Page 733-736.
Recomonded Articles:

Author(s): Vaseeha Banu T.S., Sandhya K.V., K.N. Jayaveera

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sandesh More, Javed Mirza, Nanasaheb Kale, Mayur Gandhi, Rakesh Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vikram Kumar Sahu, Amit Mishra, Nitin Sharma, Pratap Kumar Sahu, Shubhini A. Saraf

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00048.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Deependra Jain, Nishiprakash Jain, SK Jain, Nitin Jonwal, Shashank Mishra, Deepak Bhatt, Soham Shukla

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Karthikeyan D, Vijayakumar S, Pandey V.P, Nandha Kumar J, Sengottuvelu S, T. Sivakumar T.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Jayesh M Jain, Dinesh M Sakarkar, Shajahan Abdul, Mangesh E Bhad, Anil V Chandewar and Sunil B Jaiswal

DOI: Not Available         Access: Closed Access Read More

Author(s): Adithya Chandrashekar, Anuraag Muralidharan, Ananthamurthy Koteshwara, Angel Treasa Alex, V. M. Subrahmanyam

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00791.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Jagdale Swati C., Hable Asawaree A., Kuchekar Bhanudas S., Chabukswar Aniruddha R.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Karanje Abhijit Sampatrao, Kandale Jitendra Bhalchandra, Jadhav Ravindra, Patil Manohar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Manisha N. Trivedi, Archana Khemani, Urmila D. Vachhani, Charmi P. Shah, D.D. Santani

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Zain Mhanna, Wehad Ibrahim, Tamim Hammad

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00040.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Poonam Karekar, Nitin Salunkhe, Adhikrao Yadav, Dnyaneshwar Bangar, Dhanashri Yadav

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Aravind R., Bindu A.R., Bindu K., Alexeyena V.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): S.S. Manikiran, S.N.H. Pratap, N.L. Prasanthi, N. Ramarao

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Deepali Avinash Meher

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Ashwatha Pratha, V. Vishnu Priya, R. Gayathri

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00214.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Vijay Simha G.1, Meena Ajay Kumar1, Sannd Rajesh1, Panda P.2 and M.M. Rao3

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajesh Palva, Sandeep Kumar Singh, Priya Ranjan Prasad Verma, Praveen R

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00042.6         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags