Author(s): Shruthi Chandrasekaran, Geetha. R.V.

Email(s): Email ID Not Available

DOI: Not Available

Address: Shruthi Chandrasekaran1*, Geetha. R.V.2
1BDS Student, Saveetha Dental College and Hospitals, Chennai
2Faculty of Microbiology, Saveetha Dental College and Hospitals, Chennai
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 7,      Issue - 10,     Year - 2014


Cite this article:
Shruthi Chandrasekaran, Geetha. R.V. Antibacterial Activity of the Three Essential Oils on Oral Pathogens- An In-vitro Study. Research J. Pharm. and Tech. 7(10): Oct. 2014 Page 1128-1129
Recomonded Articles:

Author(s): Siripurapu Sriram, Venkata Ravibabu Mandla, Chaithanya Sudha M, Saladi S.V. Subba Rao, Nagaveni Ch, Vani V., Gobinath P., Raj Kumar KVG., Jaydeep Lella, Sannidhi Krishna Praveen, Debjit Datta

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00078.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Saranya, Parthasarathy V, Hariprasad B, Shobha Rani H

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00233.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Ankita Chatterjee, Jayanthi Abraham

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00125.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Rao Rekha, Goswami Anju, Shekhar Shishant, Mahant Sheefali, Nanda Sanju

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Khuntia, S.K. Mohanty

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Zain Mhanna, Wehad Ibrahim, Tamim Hammad

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00040.8         Access: Open Access Read More

Author(s): RS Kamble, BV Bakde, MA Channawar, RL Bakal, SR Gawande, AV Chandewar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Satyendra Garg, U. K. Patil, Tarani P. Shrivastava

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Ashwatha Pratha, V. Vishnu Priya, R. Gayathri

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00214.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Priti Patel, Ashok Kumar P., Hemil Shah, Nikunj Patel, Pratik Kheni, Someshwara Rao B., Suresh V. Kulkarni, Babitha S.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 


Recent Articles
Tags