Author(s): Sagar Firke, Ashish Roge, Nitin Ghiware, S.B. Dhoot, S.M. Vadwalkar

Email(s): sagar1385@yahoo.co.in

DOI: Not Available

Address: Sagar Firke*, Ashish Roge, Nitin Ghiware, S.B. Dhoot, S.M. Vadwalkar
CRPS, Nanded Pharmacy College, Nanded, Maharashtra
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 6,      Issue - 12,     Year - 2013


Cite this article:
Sagar Firke, Ashish Roge, Nitin Ghiware, S.B. Dhoot, S.M. Vadwalkar. Floating Microspheres as Gastro-Retentive Drug Delivery System: A Review. Research J. Pharm. and Tech. 6(12): Dec. 2013; Page 1452-1458.
Recomonded Articles:

Author(s): Ravindranath S. Misal, Vishawas R. Potphode, Vijay R. Mahajan

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00218.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Niharika, Navneet Verma

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00182.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Rakhi Mehra, Renu Makhija, Neera Vyas

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Jino Elsa Thomas, Usha Y Nayak*, Jagadish PC, Koteshwara KB

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00007.5         Access: Open Access Read More

Author(s): U.S Mahadeva Rao, Khamsah Suryati Mohd, Abdurrazaq Muhammad, Bashir Ado Ahmad, Mohaslinda Mohamad, Rosmawati Mat Ali

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sonte Sushmitha, Sedimbi Revathi Priyanka, L. Mohan Krishna, M. Srinavasa Murthy

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rekha Rajendran, R Hemachander, T Ezhilarasan, C Keerthana, DL Saroja, KV Saichand, Mohamed Gasim Abdullah

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Deepak Karki, Gururaj S. Kulkarni, Shivakumar Swamy, Sheeba FR

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00750.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Mistry Khushboo, Kavya Naik, Vasanthi, Alicia Menezes, Anup Naha, K.B. Koteshwara, K. Girish Pai

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00540.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Narendra Chotai, Vishnu Patel, Harsha Patel, Uren Patel, Rajendra Kotadiya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vandana Gautam, Dhriti Kapoor, Saroj Arora, Renu Bhardwaj*

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00166.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Siripurapu Sriram, Venkata Ravibabu Mandla, Chaithanya Sudha M, Saladi S.V. Subba Rao, Nagaveni Ch, Vani V., Gobinath P., Raj Kumar KVG., Jaydeep Lella, Sannidhi Krishna Praveen, Debjit Datta

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00078.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi K. Barde, Minal R. Narkhede, V.R. Gudsoorkar, Rahul K. Amrutkar, Prashant S. Walke

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Malarkodi Velraj, P. Jasmine Shiney, Biplab Paul, Rashmi. S, Nivethitha

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00006.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Peethala Prathyusha, Raja Sundararajan, Palyam Bhanu, Mathrusri Annapurna Mukthinuthalapati

DOI: 10.5958/0974-360X.2020.00507.7         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags