Author(s): Swarnlata Saraf, Saurabh Paliwal, Chanchal Deep Kaur, Shailendra Saraf

Email(s): swarnlata_saraf@rediffmail.com

DOI: Not Available

Address: Swarnlata Saraf*, Saurabh Paliwal, Chanchal Deep Kaur and Shailendra Saraf
University Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) 492010.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 4,      Issue - 5,     Year - 2011


Cite this article:
Swarnlata Saraf, Saurabh Paliwal, Chanchal Deep Kaur, Shailendra Saraf. Sphingosomes a Novel Approach to Vesicular Drug Delivery. Research J. Pharm. and Tech. 4(5): May 2011; Page 661-666.
Recomonded Articles:

Author(s): Ravindranath S. Misal, Vishawas R. Potphode, Vijay R. Mahajan

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00218.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Niharika, Navneet Verma

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00182.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Sonte Sushmitha, Sedimbi Revathi Priyanka, L. Mohan Krishna, M. Srinavasa Murthy

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaseeha Banu T.S., Sandhya K.V., K.N. Jayaveera

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi K. Barde, Minal R. Narkhede, V.R. Gudsoorkar, Rahul K. Amrutkar, Prashant S. Walke

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mythili. L, GNK. Ganesh, C. Monisha, Kayalvizhi. R

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00426.8         Access: Open Access Read More

Author(s): V Rajesh Babu, Syeda Rana Nikhat, P Nivethithai, SH Areefulla

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Sajid Ali, Maryam Shabbir, Nabeel Shahid

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00019.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Homendra Kumar Sahu, Kamdev Sen, Raju Patel, Hulash Sahu, Deepika Sahu, Gulshan Sahu, Chandrashekhar Jain, Narayan Prasad Chandra, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00173.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Pande S. D., Wagh A.S., Bhagure L.B., Patil S.G., Deshmukh A.R.

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00070.0         Access: Open Access Read More

Author(s): M. Sunitha Reddy, Ch. Surekha, G. Anusha, S. Mallikarjun Reddy, K. Manasa, G. Sowmya

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Loveleen Preet Kaur, Rajeev Garg, GD Gupta

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Kishore Manoharan, Navya Ajitkumar Bhaskaran, Lalit Kumar

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.01070.9         Access: Open Access Read More

Author(s): L. Srinivas, V. Manikanta, M. Jaswitha

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00230.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Harsha Vardhani Kondepati, Girish Pai Kulyadi, Vamshi Krishna Tippavajhala

DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00069.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Priti Patel, Ashok Kumar P., Hemil Shah, Nikunj Patel, Pratik Kheni, Someshwara Rao B., Suresh V. Kulkarni, Babitha S.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Gupalli Laxmi Narasimha, Dappu Jairam, Akkenapally Krishna, Mohammed Rehan Qureshi

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00025.6         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags