Author(s): Amit Jain, Pradeep Agarwal, Akash Kumawat, Rajput Rammularjsinh, Harshit Gautam

Email(s): jainak06@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Amit Jain*, Pradeep Agarwal, Akash Kumawat, Rajput Rammularjsinh and Harshit Gautam
Mahatama Gandhi College of Pharmaceutical Sciences, ISI-A (15) RIICO Institutional Area, Sitapura, Jaipur
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 4,      Issue - 4,     Year - 2011


Cite this article:
Amit Jain, Pradeep Agarwal, Akash Kumawat, Rajput Rammularjsinh, Harshit Gautam. Evaluation and Validated UV- Spectroscopic Method for Estimation of Ibuprofen from Marketed Tablets (Brufen400). Research J. Pharm. and Tech. 4(4): April 2011; Page 620-623.
Recomonded Articles:

Author(s): Sonte Sushmitha, Sedimbi Revathi Priyanka, L. Mohan Krishna, M. Srinavasa Murthy

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Deepak Karki, Gururaj S. Kulkarni, Shivakumar Swamy, Sheeba FR

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00750.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash Bhagwat, Suhas M Kakade, Chirag V Naval, Mukesh Tilker, Ravindra M Walture, Sagar A Adichwal and Atul P Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): LP Hingmire, VN Deshmukh, DM Sakarkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Barokar A.A., Wagh R.D., Baviskar D.T., Shaikh T.J.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): S.M. Charjan, S.K. Bais, R.R. Shiradkar, R.L. Bakal, V.M. Durge, A.V. Chandewar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishali T, Damodharan N

DOI: 10.5958/0974-360X.2020.00449.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Deependra Jain, Nishiprakash Jain, SK Jain, Nitin Jonwal, Shashank Mishra, Deepak Bhatt, Soham Shukla

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Hitendra Choudhary, Bhagwan Yadav, Pankaj Patel, Prabhat Das, Sujit Pillai

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00645.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Charde RM, Charde MS, Fulzele SV, Satturwar PM, Kasture AV, Joshi SB

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mettu Srikanth Reddy, Mallikarjun Setty

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Siddharth Kumar Sahu, Ajazuddin, Tripti Banjare, Swapnil Gupta, Akansha Bhandarkar, Hemlata Sahu, Shradha Devi Diwedi, Pankaj Sahu, Palak Agrawal, Pooja Yadav, Aditi Bhatt, Kailash Sahu, Deeksha Dewangan, HemlataThapa, Deepika, GyaneshSahu, Mukesh Sharma, D. K. Tripathi, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00209.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Mahaveer Singh, Gautam Singhvi, SG Kaskhedikar, Love soni

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Dinesh S. Nandare, Satish K. Mandlik, Sachin K. Khiste, Yogesh D. Mohite

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Palanichamy, V. Anusha, P. Solairaj, N. Parasakthi, Godwin Rajadhas, A. ThangaThirupathi

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ashish Jayant Saraf, Sudhir Pange, Satyajit Deshmukh, Rahul Hajgude

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ujwala R. Bagmar, Dinesh C. Sancheti, Sarika R. Zade, Varsha K. Pawar, Nanda R. Badhe

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Saleem M.A., Sudhir S. Pange, Shaikh Ahnaf Umair, Vishal Kumar Singh

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags