Author(s): G. Gowtham, G. Ranjeeth Reddy, CH. Naveen kumar, R. Sathyanarayana, V.P. Pandey

Email(s): gowthamg540@gmail.com

DOI: Not Available

Address: G. Gowtham1*, G. Ranjeeth Reddy1, CH. Naveen kumar1, R. Sathyanarayana2 and V.P. Pandey2
1Pulla Reddy Institute of Pharmacy, Domadugu, Annaram, Medak (Dist), Andhra Pradesh, India.
2Department of Pharmacy, Annamalai University, Annamalai Nagar– 608 002, Tamil Nadu, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 4,      Issue - 4,     Year - 2011


Cite this article:
G. Gowtham, G. Ranjeeth Reddy, CH. Naveen kumar, R. Sathyanarayana, V.P. Pandey. Formulation and Evaluation of Almotriptan Tablets. Research J. Pharm. and Tech. 4(4): April 2011; Page 533-536.
Recomonded Articles:

Author(s): Jino Elsa Thomas, Usha Y Nayak*, Jagadish PC, Koteshwara KB

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00007.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash Bhagwat, Suhas M Kakade, Chirag V Naval, Mukesh Tilker, Ravindra M Walture, Sagar A Adichwal and Atul P Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohd Yousuf Ali, Md Shamim Qureshi, Md Hamed, Byasabhusan Das and K Purushotham Rao

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaseeha Banu T.S., Sandhya K.V., K.N. Jayaveera

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rekha Kallam, Padma Sree K, Srinivas Arutla, MA Bari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Poonam Karekar, Nitin Salunkhe, Adhikrao Yadav, Dnyaneshwar Bangar, Dhanashri Yadav

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): LP Hingmire, VN Deshmukh, DM Sakarkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S.M. Charjan, S.K. Bais, R.R. Shiradkar, R.L. Bakal, V.M. Durge, A.V. Chandewar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Priti Patel, Ashok Kumar P., Hemil Shah, Nikunj Patel, Pratik Kheni, Someshwara Rao B., Suresh V. Kulkarni, Babitha S.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Moghal. Roohi Shabreen, S. Sangeetha

DOI: 10.5958/0974-360X.2020.00355.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Deependra Jain, Nishiprakash Jain, SK Jain, Nitin Jonwal, Shashank Mishra, Deepak Bhatt, Soham Shukla

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Krishnendu Acharya*, Somanjana Khatua, Salman Sahid

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammed Ehtesham Ur Rahman, Mohammed Abdul Haseeb, Mohammed Saleem, Abdul Naveed

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mettu Srikanth Reddy, Mallikarjun Setty

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Gupta Khemchand, Singhvi I., Ashawat M.S., Gupta Santosh Kumar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Karthikeyan D, Vijayakumar S, Pandey V.P, Nandha Kumar J, Sengottuvelu S, T. Sivakumar T.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Chandak BG, Sarpate RV, Chatterjee NR, Baheti KG

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Siddharth Kumar Sahu, Ajazuddin, Tripti Banjare, Swapnil Gupta, Akansha Bhandarkar, Hemlata Sahu, Shradha Devi Diwedi, Pankaj Sahu, Palak Agrawal, Pooja Yadav, Aditi Bhatt, Kailash Sahu, Deeksha Dewangan, HemlataThapa, Deepika, GyaneshSahu, Mukesh Sharma, D. K. Tripathi, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00209.3         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags