Author(s): L. Nandhakumar, G. Dharmamoorthy, S. Chandrasekaran

Email(s): nandha_pharm@hotmail.com

DOI: Not Available

Address: L. Nandhakumar*, G. Dharmamoorthy and S. Chandrasekaran
Seven Hills College of Pharmacy, Venkatramapuram, Tirupathi-517561. Chitoor (Dist)
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 4,      Issue - 11,     Year - 2011


Cite this article:
L. Nandhakumar, G. Dharmamoorthy, S. Chandrasekaran. Hydrogels: A Multifaceted Contemporary Approaches and Advancements. Research J. Pharm. and Tech. 4(11): Nov. 2011; Page 1658-1662.
Recomonded Articles:

Author(s): Niharika, Navneet Verma

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00182.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravindranath S. Misal, Vishawas R. Potphode, Vijay R. Mahajan

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00218.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Koushika Das, Pranit Krishna, Avipsha Sarkar, Shanmuga Sundari Ilangovan, Shampa Sen

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00267.0         Access: Open Access Read More

Author(s): U.S Mahadeva Rao, Khamsah Suryati Mohd, Abdurrazaq Muhammad, Bashir Ado Ahmad, Mohaslinda Mohamad, Rosmawati Mat Ali

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sonte Sushmitha, Sedimbi Revathi Priyanka, L. Mohan Krishna, M. Srinavasa Murthy

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Julius, Ramachandran Vedasendiyar, Archana Devakannan, Sujatha Rajaraman, Balamurugan Rangasamy, V. Saravanan

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00062.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Kumkum Sarangdevot, Bhawani Singh Sonigara, Amul Mishra, K. C. Gupta, Surbhi Sharma

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash Bhagwat, Suhas M Kakade, Chirag V Naval, Mukesh Tilker, Ravindra M Walture, Sagar A Adichwal and Atul P Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Niha Naveed, Karthikeyan Murthykumar, Subasree Soundarajan, Sripradha Srinivasan

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi K. Barde, Minal R. Narkhede, V.R. Gudsoorkar, Rahul K. Amrutkar, Prashant S. Walke

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Kousalya M., Geetha P., Jesuraja A., Vinoth Kumar M

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00014.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaseeha Banu T.S., Sandhya K.V., K.N. Jayaveera

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sandesh More, Javed Mirza, Nanasaheb Kale, Mayur Gandhi, Rakesh Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Homendra Kumar Sahu, Kamdev Sen, Raju Patel, Hulash Sahu, Deepika Sahu, Gulshan Sahu, Chandrashekhar Jain, Narayan Prasad Chandra, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00173.1         Access: Open Access Read More

Author(s): N. Chandarsekaran, M. Balamurugan

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags