Author(s): Agarwal Alka, Ashawat M.S., Sharma K., Bele D, Singhvi I.J

Email(s): alkaagarwal2007@rediffmail.com

DOI: Not Available

Address: Agarwal Alka1*, Ashawat M.S.1, Sharma K.1, Bele D2 and Singhvi I.J1
1Pacific College of Pharmacy, Udaipur (Raj.)
2Charak Institute of pharmacy, Mandleshwar, Khargone (M.P.)
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 4,      Issue - 10,     Year - 2011


Cite this article:
Agarwal Alka, Ashawat M.S., Sharma K., Bele D, Singhvi I.J. Qualitative Determinations of Steroids in Face Cream Formulation by Fourier Transform Infrared Spectrometry. Research J. Pharm. and Tech. 4(10): Oct. 2011; Page 1547-1550.
Recomonded Articles:

Author(s): P. Geetha, M. Kousalya, S. Geetha Lakshmi, R. Gopi.

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00046.9         Access: Open Access Read More

Author(s): U.S Mahadeva Rao, Khamsah Suryati Mohd, Abdurrazaq Muhammad, Bashir Ado Ahmad, Mohaslinda Mohamad, Rosmawati Mat Ali

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Praveen D, Ranadheer Chowdary P, Gandikota Thanmayi, Gangabathina Poojitha, Vijey Aanandhi M

DOI: 0.5958/0974-360X.2016.00047.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Deepak Karki, Gururaj S. Kulkarni, Shivakumar Swamy, Sheeba FR

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00750.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaseeha Banu T.S., Sandhya K.V., K.N. Jayaveera

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohd Yousuf Ali, Md Shamim Qureshi, Md Hamed, Byasabhusan Das and K Purushotham Rao

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rekha Rajendran, R Hemachander, T Ezhilarasan, C Keerthana, DL Saroja, KV Saichand, Mohamed Gasim Abdullah

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sandesh More, Javed Mirza, Nanasaheb Kale, Mayur Gandhi, Rakesh Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vikram Kumar Sahu, Amit Mishra, Nitin Sharma, Pratap Kumar Sahu, Shubhini A. Saraf

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00048.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Deependra Jain, Nishiprakash Jain, SK Jain, Nitin Jonwal, Shashank Mishra, Deepak Bhatt, Soham Shukla

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rupesh Pandey, Priyanka Upadhayay, Shiv Shankar Shukla

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Karthikeyan D, Vijayakumar S, Pandey V.P, Nandha Kumar J, Sengottuvelu S, T. Sivakumar T.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Y. Prem Kumar, K. Vinod Kumar, V. Sai Kishore

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Jayesh M Jain, Dinesh M Sakarkar, Shajahan Abdul, Mangesh E Bhad, Anil V Chandewar and Sunil B Jaiswal

DOI: Not Available         Access: Closed Access Read More

Author(s): Adithya Chandrashekar, Anuraag Muralidharan, Ananthamurthy Koteshwara, Angel Treasa Alex, V. M. Subrahmanyam

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00791.1         Access: Closed Access Read More

Author(s): Jagdale Swati C., Hable Asawaree A., Kuchekar Bhanudas S., Chabukswar Aniruddha R.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Karanje Abhijit Sampatrao, Kandale Jitendra Bhalchandra, Jadhav Ravindra, Patil Manohar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): S Hemalatha and M Jegadeesan

DOI: Not Available         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 


Recent Articles
Tags