Author(s): Gautam Singhvi, Mahaveer Singh, Gunja Chaturvedi, Sohiny Sharma, Kapil Yadav

Email(s): singhvigautam@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Gautam Singhvi*, Mahaveer Singh, Gunja Chaturvedi, Sohiny Sharma and Kapil Yadav
Pharmacy Group, Birla Institute of Technology and Science, Pilani. (Rajasthan)
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 3,      Issue - 4,     Year - 2010


Cite this article:
Gautam Singhvi, Mahaveer Singh, Gunja Chaturvedi, Sohiny Sharma, Kapil Yadav. Design and Evaluation of Taste Masked Fast Disintegrating Tablet of Racecadotril. Research J. Pharm. and Tech.3 (4): Oct.-Dec.2010; Page 1050-1052.




Recomonded Articles:

Author(s): Sonte Sushmitha, Sedimbi Revathi Priyanka, L. Mohan Krishna, M. Srinavasa Murthy

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash Bhagwat, Suhas M Kakade, Chirag V Naval, Mukesh Tilker, Ravindra M Walture, Sagar A Adichwal and Atul P Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Poonam Karekar, Nitin Salunkhe, Adhikrao Yadav, Dnyaneshwar Bangar, Dhanashri Yadav

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Barokar A.A., Wagh R.D., Baviskar D.T., Shaikh T.J.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): H.B. Pagar, U.P. Shinde, Y.S. Agrawal, S.D. Barhate, T.S. Luhade, R.O. Sonawane

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Deependra Jain, Nishiprakash Jain, SK Jain, Nitin Jonwal, Shashank Mishra, Deepak Bhatt, Soham Shukla

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Tapan Kumar Giri, Saumya Mishra, Dulal Krishna Tripathi

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mettu Srikanth Reddy, Mallikarjun Setty

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Hitendra Choudhary, Bhagwan Yadav, Pankaj Patel, Prabhat Das, Sujit Pillai

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00645.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Siddharth Kumar Sahu, Ajazuddin, Tripti Banjare, Swapnil Gupta, Akansha Bhandarkar, Hemlata Sahu, Shradha Devi Diwedi, Pankaj Sahu, Palak Agrawal, Pooja Yadav, Aditi Bhatt, Kailash Sahu, Deeksha Dewangan, HemlataThapa, Deepika, GyaneshSahu, Mukesh Sharma, D. K. Tripathi, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00209.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Mahaveer Singh, Gautam Singhvi, SG Kaskhedikar, Love soni

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Dinesh S. Nandare, Satish K. Mandlik, Sachin K. Khiste, Yogesh D. Mohite

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Chapalamadugu Ugandhar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ujwala R. Bagmar, Dinesh C. Sancheti, Sarika R. Zade, Varsha K. Pawar, Nanda R. Badhe

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Daisy Sharma, Mohit Soni, Sandeep Kumar, GD Gupta

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Deepali Avinash Meher

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mangesh A. Bhutkar, Swapna R. Khochage, Snehal D. Mali, Sadhana B. Todkar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): NKD Devi, AP Rani, BR Madhavi, BS Mrudula, A Swetha

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Shah Dhiren P, Jain Vineet C, Sonani Nitesh G, Dalvadi Hitesh P, Dhimmar Hiren D

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles




Tags