Author(s): Subhendu Mishra, Prashant Y Mali, Asha Kesri, Asit Sahu, Bibhu Mishra, Bhupendra Behera

Email(s): sekhar.subhendu@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Subhendu Mishra1*, Prashant Y. Mali1, Asha Kesri2, Asit Sahu2, Bibhu Mishra3 and Bhupendra Behera3
1Radharaman College of Pharmacy, Ratibad, Bhopal-462044 (M.P.), India.
2Department of Pharmaceutics, Kanak Manjari Institute of Pharmaceutical Sciences, Chhend, Rourkela- 769015(Orissa), India.
3Department of Pharmaceutics, Gayatri College of Pharmacy, Sambalpur-768004 (Orissa), India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 3,      Issue - 3,     Year - 2010


Cite this article:
Subhendu Mishra, Prashant Y Mali, Asha Kesri, Asit Sahu, Bibhu Mishra, Bhupendra Behera. Formulation and In-Vitro Evaluation of Fast Dissolving Tablets of Paracetamol by Direct Compression Technique. Research J. Pharm. and Tech.3 (3): July-Sept. 2010; Page 934-937.
Recomonded Articles:

Author(s): Nimbalkar V.V., Pansare P.M., Nishane B.B.

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00310.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sonte Sushmitha, Sedimbi Revathi Priyanka, L. Mohan Krishna, M. Srinavasa Murthy

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Siripurapu Sriram, Venkata Ravibabu Mandla, Chaithanya Sudha M, Saladi S.V. Subba Rao, Nagaveni Ch, Vani V., Gobinath P., Raj Kumar KVG., Jaydeep Lella, Sannidhi Krishna Praveen, Debjit Datta

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00078.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Deepak Karki, Gururaj S. Kulkarni, Shivakumar Swamy, Sheeba FR

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00750.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0         Access: Open Access Read More

Author(s): S.M. Charjan, S.K. Bais, R.R. Shiradkar, R.L. Bakal, V.M. Durge, A.V. Chandewar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash Bhagwat, Suhas M Kakade, Chirag V Naval, Mukesh Tilker, Ravindra M Walture, Sagar A Adichwal and Atul P Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi K. Barde, Minal R. Narkhede, V.R. Gudsoorkar, Rahul K. Amrutkar, Prashant S. Walke

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Katare Varsha B., Bhutkar M. A., Kumbhar A. P., Pol S. K., Katare P. B.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Saranya, Parthasarathy V, Hariprasad B, Shobha Rani H

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00233.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Ankita Chatterjee, Jayanthi Abraham

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00125.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Barokar A.A., Wagh R.D., Baviskar D.T., Shaikh T.J.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rao Rekha, Goswami Anju, Shekhar Shishant, Mahant Sheefali, Nanda Sanju

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Deependra Jain, Nishiprakash Jain, SK Jain, Nitin Jonwal, Shashank Mishra, Deepak Bhatt, Soham Shukla

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags