Author(s): Sanjeev Gubbi, Ravindra Jarag

Email(s): sanjeevgubbi16@rediffmail.com

DOI: Not Available

Address: Sanjeev Gubbi* and Ravindra Jarag
Department of Pharmaceutics, Bharati Vidyapeeth College of Pharmacy, Near Chitranagari, Kolhapur- 416013, Maharashtra, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 2,      Issue - 2,     Year - 2009


Cite this article:
Sanjeev Gubbi, Ravindra Jarag. Liquisolid Technique for Enhancement of Dissolution Properties of Bromhexine Hydrochloride. Research J. Pharm. and Tech.2 (2): April.-June.2009; Page 382-386.
Recomonded Articles:

Author(s): Ravindranath S. Misal, Vishawas R. Potphode, Vijay R. Mahajan

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00218.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Jino Elsa Thomas, Usha Y Nayak*, Jagadish PC, Koteshwara KB

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00007.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash Bhagwat, Suhas M Kakade, Chirag V Naval, Mukesh Tilker, Ravindra M Walture, Sagar A Adichwal and Atul P Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): S.M. Charjan, S.K. Bais, R.R. Shiradkar, R.L. Bakal, V.M. Durge, A.V. Chandewar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Tapan Kumar Giri, Saumya Mishra, Dulal Krishna Tripathi

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Samiksha Warke, Prashant Warke, M.K. Kale, Vipin Saini

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Siddharth Kumar Sahu, Ajazuddin, Tripti Banjare, Swapnil Gupta, Akansha Bhandarkar, Hemlata Sahu, Shradha Devi Diwedi, Pankaj Sahu, Palak Agrawal, Pooja Yadav, Aditi Bhatt, Kailash Sahu, Deeksha Dewangan, HemlataThapa, Deepika, GyaneshSahu, Mukesh Sharma, D. K. Tripathi, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00209.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Chapalamadugu Ugandhar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Pavani M., D.P. Mastan Yadav, Manikanta Kumar A., K.S. Manjunath Shetty

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Dinesh S. Nandare, Satish K. Mandlik, Sachin K. Khiste, Yogesh D. Mohite

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Asija Rajesh, Patel Pinkesh, Asija Sangeeta

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Anuradha A. Ranpise, Shilpa P. Chaudhari, Atul A. Phatak, Pratiksha M. Kadam

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajesh Palva, Sandeep Kumar Singh, Priya Ranjan Prasad Verma, Praveen R

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00042.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Shah Dhiren P, Jain Vineet C, Sonani Nitesh G, Dalvadi Hitesh P, Dhimmar Hiren D

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjeev Gubbi, Ravindra Jarag

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Akiladevi D, Hari Prakash, Biju Gb, Madumitha N

DOI: 10.5958/0974-360X.2020.00183.3         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags