Author(s): PV Polawar, UD Shivhare, KP Bhusari, VB Mathur

Email(s): udshivhare@gmail.com

DOI: Not Available

Address: PV Polawar, UD Shivhare*, KP Bhusari and VB Mathur
Sharad Pawar College of Pharmacy, Wanadongri, Hingna Road, Nagpur 441 110
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 1,      Issue - 4,     Year - 2008


Cite this article:
PV Polawar, UD Shivhare, KP Bhusari, VB Mathur. Development and Validation of Spectrophotometric Method of Analysis for Fexofenadine HCl. Research J. Pharm. and Tech. 1(4): Oct.-Dec. 2008;Pae 539-540.
Recomonded Articles:

Author(s): Ravindranath S. Misal, Vishawas R. Potphode, Vijay R. Mahajan

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00218.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Niharika, Navneet Verma

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00182.7         Access: Open Access Read More

Author(s): U.S Mahadeva Rao, Khamsah Suryati Mohd, Abdurrazaq Muhammad, Bashir Ado Ahmad, Mohaslinda Mohamad, Rosmawati Mat Ali

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Narendra Chotai, Vishnu Patel, Harsha Patel, Uren Patel, Rajendra Kotadiya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Homendra Kumar Sahu, Kamdev Sen, Raju Patel, Hulash Sahu, Deepika Sahu, Gulshan Sahu, Chandrashekhar Jain, Narayan Prasad Chandra, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00173.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Hemlata M. Nimje, Rajesh J. Oswal, Sandip S. Kshirsagar, Manoj Chavan

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vikram Kumar Sahu, Amit Mishra, Nitin Sharma, Pratap Kumar Sahu, Shubhini A. Saraf

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00048.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Rao Rekha, Goswami Anju, Shekhar Shishant, Mahant Sheefali, Nanda Sanju

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): H.B. Pagar, U.P. Shinde, Y.S. Agrawal, S.D. Barhate, T.S. Luhade, R.O. Sonawane

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Bahubali N. Patil, Vamshi Krishna Tippavajhala, Girish Pai K

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00140.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Peethala Prathyusha, Raja Sundararajan, Palyam Bhanu, Mathrusri Annapurna Mukthinuthalapati

DOI: 10.5958/0974-360X.2020.00507.7         Access: Closed Access Read More

Author(s): Pratik N. Shah, Bhavini N. Patel, Chaganbhai N. Patel

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajendra Jangde, S. J. Daharwal

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags