List of Refereed Journals published by UGC, New Delhi on 28-03-2017-- AJRC (Sr. No.-1025); AJM (Sr. No.-2497); RJET (Sr. No.-7220); RJPP (Sr. No.- 7232): RJPPD (Sr. No.- 7234); RJPT (Sr. No.-7235) (19-Apr-2017)        | List of Refereed Journals published by UGC, New Delhi on 11-01-2017-- Research Journal of Pharmacy and Technology (Sr. No.-275); Asian Journal of Management (Sr. No.-3986); Asian Journal of Research in Chemistry (Sr. No.-4008); Research Journal of Engineering and Technology (Sr. No.-31787); Research (22-Jan-2017)        |
 CURRENT ISSUE:
Current Issue

Volume -  10        |       Issue -  5
Online since  Sunday, May 28, 2017
Accessed  6378   times.

 Download Cover Image

ORIGINAL ARTICLES
Authors:   Navjot Kaur, Jeena Gupta
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00226.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  7  (pdf),   334  (html)       Private Access
Authors:   Warid Khayata, Duaa AL Zakri
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00235.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  5  (pdf),   219  (html)       Private Access
Authors:   S. Gomathi, R. Shanmuga Sundaram, M. Vijayabaskaran, C. Kannan, R. Sambathkumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00236.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   217  (html)       Private Access
Authors:   Chandini Ravikumar, Subash Sharma
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00237.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   154  (html)       Private Access
Authors:   K. Ishwar Bhat, Abhishek Kumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00238.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   145  (html)       Private Access
Authors:   Lina Rose Varghese, Nilanjana Das
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00239.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   121  (html)       Private Access
Authors:   A. Ashwatha Pratha, R. V. Geetha
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00240.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   123  (html)       Private Access
Authors:   Shreya. S, M.P. Brundha
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00241.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  92  (pdf),   172  (html)       Public Access
Authors:   Balaji. V, V. Vishnu Priya, R. Gayathri
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00242.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   146  (html)       Private Access
Authors:   Sisira Padavala, Gopinath P
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00243.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   141  (html)       Private Access
Authors:   Sarah M. Alkayer, Haitham N. Yazji, Atiea Khamis
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00244.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   136  (html)       Private Access
Authors:   Aidaa Maaz, Saleh Trefi, Mohammad Haroun, Wassim Abdelwahed
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00227.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   128  (html)       Private Access
Authors:   Shammin Haque, Nazmun N. Alam, Sumaiya Mushroor, Nusrat Sultana
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00245.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   123  (html)       Private Access
Authors:   Sowmya Annavarapu, Merry Raphael, Vijayanarayana K, Girish Thunga, Sreedharan N
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00246.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   127  (html)       Private Access
Authors:   Poonguzhali Sathish Kumar, Subal Chandra Basak, Sitty Manohar Babu
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00247.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   90  (html)       Private Access
Authors:   Pankaj Kumar, Abhishek Kumar, Jean Sandra pinto, Akshata G, Bhashini
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00248.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   96  (html)       Private Access
Authors:   Gunavathi C, Premalatha K, Sivasubramanian K
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00249.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   123  (html)       Private Access
Authors:   Mahanthesh M.C., Girendra Gautam, Jalalpure S.S.
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00250.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   97  (html)       Private Access
Authors:   Hasna Mandil, Amir Alhaj Sakur, Ayman Adham Allabban
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00251.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   139  (html)       Private Access
Authors:   Pankaj Kumar, Abhishek Kumar, Deeksha S, Nireeksha G, Shalet D’Souza
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00252.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  29  (pdf),   113  (html)       Public Access
Authors:   Meenakshi K, Safa M, Karthick T, Sivaranjani N
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00253.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  42  (pdf),   156  (html)       Public Access
Authors:   Abdul Aziz Ramadan, Hasna Mandil, Rasha Shamseh
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00254.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   97  (html)       Private Access
Authors:   Yasmin Begum M, Kiran Kumar Bandarupalli, Sirisha Ch, Kavitha A, Sudhakar M
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00228.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   102  (html)       Private Access
Authors:   Azam Golabdar, Kazem Rasoolzadeh Tabatabaie, Maryam Esmaeilinasab
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00255.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  45  (pdf),   120  (html)       Public Access
Authors:   Sundara Kanchana, Meenakshi.K, Velappa Ganapathy
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00256.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  22  (pdf),   135  (html)       Public Access
Authors:   A.R. Sasieekhumar, T. Somanathan, A. Abilarasu, M. Shanmugam
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00257.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   94  (html)       Private Access
Authors:   Chinmaya Keshari Sahoo, Surepalli Ram Mohan Rao, Muvvala Sudhakar, Kokkula Satyanarayana
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00258.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   83  (html)       Private Access
Authors:   K.V Bhaskara Rao, Veena S, Pooja S, Shriya Y, Shivram R
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00259.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  13  (pdf),   96  (html)       Public Access
Authors:   P. Kumaravel, G. Melchias, N. Vasanth, T. Manivasagam
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00260.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  18  (pdf),   90  (html)       Public Access
Authors:   B. C. Revanasiddappa, M. Vijay Kumar, Prashanth Nayak, Ajmal Roshan Ali, M. S. Jisha
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00261.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  16  (pdf),   117  (html)       Public Access
Authors:   Deivendran Kalirathinam, Albin Jerome, Bhagyashri BhagwanVichare, NareshBaskar Raj, Mahadeva Rao US
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00262.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   111  (html)       Private Access
Authors:   Fatemeh Haidari, Esmat Mansoori, Mehrnoosh Zakerkish, Mohammadhossein Haghighizadeh
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00263.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   95  (html)       Private Access
Authors:   P. Vijetha
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00264.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   81  (html)       Private Access
Authors:   Suneetha V, Praveen Kumar G
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00229.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   88  (html)       Private Access
Authors:   Bhavani Boddeda, Pratyusha Bandaru, Y. Srinivasa Rao
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00265.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   94  (html)       Private Access
Authors:   Shriya Gupta, Sonali Dhokne, Rameshwar Verma, Manish Mitra, Umesh Sahu, Pitamber Bhardwaj, Mohainish Bhoyar, Manoj Biswas, Lukesh Sahu, Sheetal Jha, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00266.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   74  (html)       Private Access
Authors:   Koushika Das, Pranit Krishna, Avipsha Sarkar, Shanmuga Sundari Ilangovan, Shampa Sen
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00267.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   110  (html)       Private Access
Authors:   Pavithra D, Praveen D, Vijey Aanandhi M
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00268.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   73  (html)       Private Access
Authors:   G. Bhavani, R. Navaneethan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00269.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   70  (html)       Private Access
Authors:   Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  15  (pdf),   99  (html)       Public Access
Authors:   Shreya. S, C. Kanthaswamy
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00271.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  19  (pdf),   128  (html)       Public Access
Authors:   Akshara Ravi, Gokul Raj M, Sathiavelu Arunachalam, Mythili Sathiavelu
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00272.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   93  (html)       Private Access
Authors:   A. Sivachandran, K. Suresh Kumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00273.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   76  (html)       Private Access
Authors:   Ashly Uthaman, Sreesha N Nair
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00274.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   122  (html)       Private Access
Authors:   Wlaa Taleb Assi, Nizar Moualla, Ali Ibrahim Ibrahim
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00230.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   87  (html)       Private Access
Authors:   Ashok Chandrakar, Bishesar Sahu, Homendra Sahu, Jagdish Dewangan, Navin Kumar, Rajat Singh, Rohit Gupta, Devesh Kumar, Bhishm Sahu, Kuldeep Dewangan, Rishi Kaushal, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00275.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   82  (html)       Private Access
Authors:   Ananya Deb , Vimala R
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00276.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   93  (html)       Private Access
Authors:   Sisira Padavala, M.G. Aarthy
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00277.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   69  (html)       Private Access
Authors:   D. Benito Johnson, Akhil Raj, R. Venkatanarayan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00231.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   77  (html)       Private Access
Authors:   Jitendra Patel, A. Venkateshwar Reddy, G.S. Kumar, D. Satyasai4 B. Bajari, V. Nagarjuna
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00232.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   81  (html)       Private Access
Authors:   Sathish Babu. P, Gokula Krishnan, Anand Babu.K, Chitra. K
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00233.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   105  (html)       Private Access
Authors:   S. Krishnakumar, R. Divya, N.R. Kanchana Devi, G. Keerthana, A. Ancy Judi
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00234.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   99  (html)       Private Access


Visitor's No. :   186254