CURRENT ISSUE:
Current Issue

Volume -  11        |       Issue -  4
Online since  Monday, Apr 30, 2018
Accessed  2172   times.

 Download Cover Image

ORIGINAL ARTICLES
Authors:   D. M. Shinkar, A. N. Patil, R. B. Saudagar
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00237.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   106  (html)       Private Access
Authors:   Bhavana Deshmukh, Swati Dubey, Ravindra Kumar Pandey, Shiv Shankar Shukla
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00246.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   46  (html)       Private Access
Authors:   Divya. S1, Sujatha. S
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00247.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   46  (html)       Private Access
Authors:   R. Meera, N. Chidambaranathan
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00248.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   49  (html)       Private Access
Authors:   Gajanan B. Bhagwat, Manoj Jaybhaye
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00249.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   58  (html)       Private Access
Authors:   Mohanasrinivasan. V, Poornima S, Nivetha. A
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00250.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   37  (html)       Private Access
Authors:   Deeksha Dewangan, Ajazuddin, Palak Agrawal, Akansha Bhandarkar, Aditi Bhatt, Swapnil Gupta, Hemlata Sahu, Shradha Devi Diwedi, Pankaj Sahu, Siddharth Kumar Sahu, Pooja Yadav, Kailash Sahu, Hemlata Thapa, Deepika, Tripti Banjare, Kushagra Nagori, Mukesh Sharma, D. K. Tripathi, Amit Alexander
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00251.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   39  (html)       Private Access
Authors:   Abdulhameed M. Abdulhameed, Hussain J. Mohammed
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00252.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   29  (html)       Private Access
Authors:   Dong-Hee Hong, Hyeong-GyunKim
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00253.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   29  (html)       Private Access
Authors:   K. N. Raghavendra Swamy, Rama Krishna Alla, Shammas Mohammed, Anusha Konakanchi
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00254.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   35  (html)       Private Access
Authors:   Yun Gyeong Jeong, Jin Ha Hwang, Jin Seop Kim, Ji Heon Hong, Dong Yeop Lee, JaeHo Yu
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00255.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   21  (html)       Private Access
Authors:   Sriroopreddy R, Raghuraman.P, Reena Rajkumari. B
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00238.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   32  (html)       Private Access
Authors:   Venkatesh Kamath, Aravinda Pai
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00256.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   39  (html)       Private Access
Authors:   Shrada. B. Kumar, . Dhanraj. M
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00257.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   27  (html)       Private Access
Authors:   Ni Kadek Warditiani, Ni Made Pitri Susanti
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00258.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   27  (html)       Private Access
Authors:   Thulasi Sivaraman1, Sreedevi N. S, Meenatchisundaram S
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00259.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   36  (html)       Private Access
Authors:   Rahul Kaushik, Jainendra Jain, Pallavi Rai, Yogesh Sharma, Virender Kumar, Akanksha Gupta
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00260.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   50  (html)       Private Access
Authors:   Myoung-Jin Kwon, Sung-Yun Ahn
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00261.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   29  (html)       Private Access
Authors:   S. Poongavanam
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00262.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   21  (html)       Private Access
Authors:   Amy Elizabeth Jaibu, R. Shanmuga Sundaram, Krishnaveni. K, Sambathkumar R
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00263.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   26  (html)       Private Access
Authors:   M. Xavier Suresh, J. A. Mahalakshmi, G.Vinisha
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00264.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   26  (html)       Private Access
Authors:   Arpita Ghosh, Shalu Achamma Sam, A. Nagaraja Rao
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00265.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   26  (html)       Private Access
Authors:   Hyeon-Su Kim, Keon-Cheol Lee, Won-Sik Bae
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00239.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   20  (html)       Private Access
Authors:   S. Haripriya, Ajitha P
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00266.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   14  (html)       Private Access
Authors:   Venkatalakshmi Ranganathan, Ng Jeng Ho, Ravi Sheshala, Sasikala Chinnappan
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00267.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   23  (html)       Private Access
Authors:   Balasankar Karavadi, Martina V.
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00268.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   21  (html)       Private Access
Authors:   Diya Chbani, Ayat Abbood, Marouf Alkhayer
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00269.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   20  (html)       Private Access
Authors:   Farrahdilla Hamzah, Khairi Che Mat, Vidya Bhagat, Safiya Amaran, Haszalina Hassan
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00270.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   29  (html)       Private Access
Authors:   Shaiju S. Dharan, R. Narayana Charyulu, Sandeep DS
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00271.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   38  (html)       Private Access
Authors:   Selvaraj Sudhakar, Veena Kirthika. S, Padmanabhan. K, C.V. Senthil Nathan, S. Ramachandran, V. Rajalaxmi, S. Sowmiya, P. Senthil Selvam
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00272.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   36  (html)       Private Access
Authors:   Asha. D, Jeganath. S, U.V.N.V. Arjun, Sathesh Kumar. S
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00273.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   24  (html)       Private Access
Authors:   Kyung-Sook Kim, Hye-gyeong Cha
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00274.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   24  (html)       Private Access
Authors:   Bonshikachatterjee, Nivetha. A, Mohanasrinivasan. V
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00275.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   11  (html)       Private Access
Authors:   Sreelakshmi.C, Sivakumar.R, Sreedevi Giridas, Reshma Fathima, B.Vijaykumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00240.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   19  (html)       Private Access
Authors:   Shipra Rohatgi, Shruti Gupta, Madhulika Sharma
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00276.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   18  (html)       Private Access
Authors:   Raghu Khimani, Pankaj Kapupara
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00277.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   40  (html)       Private Access
Authors:   P. Sankaravadivoo (A) Rohini, Pradeepa, Pradeep Kumar Rathinavelu, Meignana Arumugham Indhiran, Srisakthi Duraikannan
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00278.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   22  (html)       Private Access
Authors:   Jobin Jose, Deepthi S, Sandeep D S
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00279.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   29  (html)       Private Access
Authors:   Saad H. Mohammed Ali , Taghreed F Almahbobi, Yasmeen J. AL-Bayaa, Shakir H. Mohammed Al-Alwany
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00280.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   25  (html)       Private Access
Authors:   Lama Doya, Danial Dalloul, Mohammad Alkhayer, Haissam Yazigi
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00281.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   85  (html)       Private Access
Authors:   Jayalakshmi N, Ranadheer Chowdary. P, Praveen. D, M. Vijey Aanandhi
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00282.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   25  (html)       Private Access
Authors:   S. Lakshmi kanthamma, Joyita Kriszhnamurthi, C. N. Hemalatha, M. Vijey Aanandhi
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00283.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   16  (html)       Private Access
Authors:   Shrada. B. Kumar, Dhanraj. M
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00284.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   18  (html)       Private Access
Authors:   Raj Kumar Tiwari, Vikas Sharma, Ravindra Pandey, Shiv Shankar Shukla
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00285.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   21  (html)       Private Access
Authors:   N. Dora Babu, Saritha Kodithala, R Murali, NSrinivasan
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00241.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   29  (html)       Private Access
Authors:   Shouvonik Sengupta, Moni Philip Jacob Kizhakedathil, Deepa Sankar P
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00286.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   20  (html)       Private Access
Authors:   Kyung-Sook Kim
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00287.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   14  (html)       Private Access
Authors:   Sanjana Kumar, Rosheni Nair, Samta Gupta, Ahmad Abdullah, Priti Talwar, Palaniyandi Ravanan
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00288.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   29  (html)       Private Access
Authors:   Wadher Sailesh J, Shivpuje Shivraj S, Shaikh Isak Liyakat
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00289.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   29  (html)       Private Access
Authors:   Supreet Rupam, Poonam Sheoran, Tarika Sharma
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00290.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   18  (html)       Private Access
Authors:   S. Sarumathy, T. S. Shanmugarajan, K. G. Suresh Rao, N. Benazeer Begum
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00291.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   18  (html)       Private Access
Authors:   Abdulhameed M. Abdulhameed, Mustafa Abedalkadeem and Hussain J. Mohammed
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00292.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   16  (html)       Private Access
Authors:   Azhar Abdulameer Sosam, Taiba Falih Al-mayyahi
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00293.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   15  (html)       Private Access
Authors:   Sereya Koneru, G. Devala Rao, Mandava Venkata Basaveswara Rao
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00294.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   14  (html)       Private Access
Authors:   Veena Kirthika. S, Padmanabhan. K, Selvaraj Sudhakar, Ramanathan. S, Mustafa Murtuza, Ramanathan. K, Bharaneedharan. T
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00295.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   15  (html)       Private Access
Authors:   Harikumar Rajaguru, Sunil Kumar Prabhakar
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00242.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   13  (html)       Private Access
Authors:   Jaafar B. Algburi, Laith Saheb, Anwar Q. A., B. A. Almayahi
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00296.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   25  (html)       Private Access
Authors:   E. Komali, Ch. Venkataramaiah, W. Rajendra
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00297.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   23  (html)       Private Access
Authors:   Rajan V. Rele, Prathamesh P. Tiwatane
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00298.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   29  (html)       Private Access
Authors:   Saad Antakli, Leon Nejem, Duha Shawa
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00299.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   30  (html)       Private Access
Authors:   N. Habeela Jainab,, M. K. Mohan Maruga Raja
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00300.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   32  (html)       Private Access
Authors:   Shaik Naaz, Vamshi Krishna Tippavajhala
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00301.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   15  (html)       Private Access
Authors:   Manikandan. R, Sarumathy. S
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00302.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   30  (html)       Private Access
Authors:   Aditi Bhatt, Amit Alexander, Akansha Bhandarkar, Pankaj Sahu, Palak Agrawal, Tripti Banjare, Swapnil Gupta, Hemlata Sahu, Shradha Devi Diwedi, Siddharth Kumar Sahu, Pooja Yadav, Kailash Sahu, Deeksha Dewangan, Hemlata Thapa, Deepika, Mukesh Sharma, Vinay Sagar Verma, D. K. Tripathi, Ajazuddin
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00303.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   19  (html)       Private Access
Authors:   Pritt Verma, Sajal Srivastava, Ch. V. Rao
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00304.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   34  (html)       Private Access
Authors:   Meena Rajarethinam, Ramaswamy Selvaratnam Ramaswamy
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00305.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   36  (html)       Private Access
Authors:   Akansha Bhandarkar, Amit Alexander, Aditi Bhatt, Pankaj Sahu, Palak Agrawal, Tripti Banjare, Swapnil Gupta, Hemlata Sahu, Shradha Devi Diwedi, Siddharth Kumar Sahu, Pooja Yadav, Kailash Sahu, Deeksha Dewangan, Hemlata Thapa, Deepika, Vinay Sagar Verma, Mukesh Sharma, D. K. Tripathi, Ajazuddin
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00243.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   15  (html)       Private Access
Authors:   T. M. Sreevidhya, Mr. Yuvraj Babu
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00306.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   15  (html)       Private Access
Authors:   Hajir T. AlKhafaji, Sinaa K. Abdullah, Rasha Abdl-Jalil
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00307.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   18  (html)       Private Access
Authors:   Sapna Kashyap, Amit Singh, Ajeet Madhukar Godbole, Sandesh Narayan Somnache
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00308.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   21  (html)       Private Access
Authors:   C. Vijayabanu, V. Vijayanand, S. Sai Prashanthi, R. Rajesh Kumar, R. Subaash, Madhussodhanan
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00309.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   15  (html)       Private Access
Authors:   Entedhar Rifaat Sarhat, Husamuldeen Salim Mohammed Saeed Siham A. Wadi
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00310.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   12  (html)       Private Access
Authors:   Akhilesh Upgade, Nilkanth Faldu , Kaleeswaran B
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00311.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   16  (html)       Private Access
Authors:   Khudair. Fatima W
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00312.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   14  (html)       Private Access
Authors:   Jobin Jose, Dhidhin Raju, Prashanth Nayak
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00313.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   19  (html)       Private Access
Authors:   Neha Xalxo, Anup Naha, Abhishek Dhoot, Juhi Priya
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00314.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   27  (html)       Private Access
Authors:   G. Lokhasudhan, Ajitha. P
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00315.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   16  (html)       Private Access
Authors:   G. Bhuvaneshwari, . A. S. Shameembanu, M. Kalyani
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00244.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   20  (html)       Private Access
Authors:   Sandip Agrawal, Nitin Kochar, Anil Chandewar
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00316.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   16  (html)       Private Access
Authors:   S. A. N. Masaud, Nasir Mohamad, Khairi Che Mat, Bhagat. V, Nor Hidayah Abu Bakar, Peter S. O. Wong
DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00245.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   31  (html)       Private Access


Visitor's No. :   393342