2nd International Conference on Fostering Interdisciplinary Research In Health Sciences (ICFIRHS) 2019 (01-May-2019)        |
 ARCHIVES :

Volume -  12        |       Issue -  10
Online since  Saturday, Oct 12, 2019
Accessed  12021   times.

 Download Cover Image
ORIGINAL ARTICLES
Adithya Chandrashekar, Anuraag Muralidharan, Ananthamurthy Koteshwara, Angel Treasa Alex, V. M. Subrahmanyam
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00791.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   728  (html)       Private Access
P. Shrisowmya, K. Adalarasu, M. Jagannath
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00800.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   275  (html)       Private Access
Dhanish Joseph, Maria Jose
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00801.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   319  (html)       Private Access
Abbas Sabbar Dakhil
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00802.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   273  (html)       Private Access
Akhilesh Gupta
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00803.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   275  (html)       Private Access
Zayyanu Shitu, Myat Moe Thwe Aung, Tuan Hairulnizam Tuan Kamauzaman, Vidya Bhagat, Ab Fatah Ab Rahman
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00804.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   238  (html)       Private Access
Asawer A. Mhammed Alzayd, Faiq F. Karam
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00805.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   203  (html)       Private Access
Huda F. Hasan, Salema L. Hassan, Oday K. Luaibi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00806.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   179  (html)       Private Access
M Padmasree, B A Vishwanath, Shankarrao Patil, Mythili S, Kirupakar B R
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00807.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   216  (html)       Private Access
Semeniuta Ksenia Nikolaevna, Kurkin Vladimir Alexandrovich, Shmygareva Anna Anatolyevna, Sankov Anatoly Nikolayevich
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00808.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   199  (html)       Private Access
A. Ashwatha Pratha, Jayashri Prabakar
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00809.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   190  (html)       Private Access
Husham Fathel Hashem, Iman Essam Arif, Alaa Frak Hussein
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00792.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   218  (html)       Private Access
Omer Jasim Mohammed, Ahmed Mahdi Saeed, Ikbal Salman Mohammed
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00810.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   147  (html)       Private Access
Ki-Tae Park, Youn-Sin Jeong, Youl-Hun Seoung
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00811.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   149  (html)       Private Access
P. Vishnu Mohan Reddy, K. Venkata Ratnam, R. R. Venkata Raju
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00812.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   251  (html)       Private Access
R. Selvam, D. Anandhi, D. Saravanan, K. Revathi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00813.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   169  (html)       Private Access
Merugu Manasa, A. Ravali, B. Bargavi, B. Mounica, V. Lakshmi Prasanna
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00814.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   140  (html)       Private Access
B. M. Manohara, S. Thirumala, B. R. Kiran
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00815.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   116  (html)       Private Access
Mohd Yusuf, Mohammad Nasiruddin, Nazneen Sultana, Badruddeen, Juber Akhtar, Mohammad Irfan Khan, Mohammad Ahmad
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00816.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   133  (html)       Private Access
Nilesh Mahajan, Shital Shende, Nitin Dumore, Latika Nasare
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00817.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   120  (html)       Private Access
Jayamathi Govindaraj, Keerthidaa Govindaraj, Vidyarekha U , Kesavaram Padmavathy
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00818.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   106  (html)       Private Access
Rajan V. Rele, Sandip P. Patil
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00819.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   127  (html)       Private Access
B. Rajasekar
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00793.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   102  (html)       Private Access
Saad Antakli, Leon Nejem, Walaa Alsheikh Ahmad
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00820.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   127  (html)       Private Access
S. Anandkumar, P. Shanmugapandiyan
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00821.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   117  (html)       Private Access
S. Ponnusankar, P. Rangadham, Dilna Roy, Jennie Joy Kutty, Pranav Manu, Steffy Stanly
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00822.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   114  (html)       Private Access
Vishwanath Gouda, C. S. Shastry, Uday Venkat Mateti, Chetan Subrahmanya, Sharad Chand
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00823.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   120  (html)       Private Access
Palakdeep Kaur, Uttam Kumar Mandal
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00824.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   117  (html)       Private Access
S. J. Daharwal, Suman Shrivastava
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00825.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   134  (html)       Private Access
Vanessa Fernandes, Anita D’lima, Vijay Kumar M, Jennifer Fernandes, Ronald Fernanandes
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00826.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   118  (html)       Private Access
Mukthinuthalapati Mathrusri Annapurna, Avuthu Sai Sheela, Rangisetty Spandana Yasaswini
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00827.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   71  (html)       Private Access
Murugan S, Vetrichelvan T
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00828.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   106  (html)       Private Access
Rajan V. Rele, Sandip P. Patil
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00829.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   96  (html)       Private Access
Rajalaxmi. V, S. Varalakshmi, V. Hema Suresh, G. Mohan Kumar, K. Kamatchi, G. Vaishnavi, N. Muthukumaran
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00794.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   108  (html)       Private Access
Ayushi Bhargava, Mukul Anand, Ayush Sharma, Joel Saji, Jyoti Sihag, Divya Prakash
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00830.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   210  (html)       Private Access
Hari R., Vadivu R., Radha R.
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00831.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   78  (html)       Private Access
S. Hurmath Unnissa, Karthikaa. T, Kavitha. K, Kishore Priya. S, Kowsalya. M
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00832.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   88  (html)       Private Access
Qudus W. J., Haider S. K.
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00833.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   102  (html)       Private Access
Gayathri Kumararaja, Saneesha P N, Satheesh Kumar S, Shahana Parveen V V, Shaikh Fuzail Abdur Rahim, Shamna K V, Shamna P A, R Sundaraganapathy, R Gayathri
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00834.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   86  (html)       Private Access
Mukthinuthalapati Mathrusri Annapurna, Palyam Bhanu, Kandula Venkat Navya
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00835.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   70  (html)       Private Access
Veena Kirthika. S, Lakshmanan. R, Padmanabhan. K, Selvaraj Sudhakar, Senthil Selvam. P
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00836.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   93  (html)       Private Access
Senthilkumar S., Ajithkumar, Sangeetha. S
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00837.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   104  (html)       Private Access
K.V.V.S. Krishna, B. Venkatesh, A. Madhavi, B. V. Padmavathi Devi, Christina Emette Jaldi, D. Sai Bhargavi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00838.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   73  (html)       Private Access
T. Uma Maheswari, Vidhu Valsan
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00839.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   86  (html)       Private Access
Prasojo Pribadi, Susi Ari Kristina , Suci Paramitasari Syahlani, Satibi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00795.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   203  (html)       Private Access
Anand Mohan, Rupinder Kaur, Madhuri Girdhar
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00840.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   100  (html)       Private Access
Sukanya Sahu, Khusbu Kumari, Nihar Ranjan Muduli, Alok Kumar Moharana
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00841.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   85  (html)       Private Access
Shawket K. Jawad, Rana K. Ridha
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00842.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   220  (html)       Private Access
Sunkara Mrunal Chaithanya, Mukthinuthalapati Mathrusri Annapurna
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00843.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   61  (html)       Private Access
V. Sathish Kumar, SK. Abdul Rahaman, T. Deepika, CH. Manoj kumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00844.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   71  (html)       Private Access
Vasanthi, Abhinaya N, Muddukrishna B S, Shrikumara, Girish Pai K
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00845.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   91  (html)       Private Access
Drapak I, Suleiman M, Protopopov M, Yeromina H, Sych I, Ieromina Z, Sych I, Perekhoda L
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00846.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   89  (html)       Private Access
Rahul Mohandas, Pratibha Ramani, Herald. J. Sherlin, Gheena. S, Abilasha Ramasubramanian, Gifrina jayaraj, K.R. Don, Archana Santhanam
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00847.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   93  (html)       Private Access
Aarti Darode, Namita S. Girhepunje, Nilesh Mahajan, Nitin G. Dumore
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00848.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   99  (html)       Private Access
Mohana Priya R., Venkatesan P.
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00849.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   84  (html)       Private Access
Sathammai Priya, Ambikapathy, Panneerselvam, Sangeetha
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00796.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   87  (html)       Private Access
Aziz H. Jasim, Narjis Hadi Al-Saadi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00850.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   65  (html)       Private Access
Anjumol Raju, Mayank N, Sreehari NR, Lakshmi R
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00851.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   57  (html)       Private Access
Angel Treasa Alex, Venkatesh Kamath, Josyula Venkata Rao, Nayanabhirama Udupa, Alex Joseph
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00852.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   77  (html)       Private Access
Hanadi. K. Ibrahim, Muneer. A. AL-Da' Amy, Eman T. Kreem
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00853.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   79  (html)       Private Access
Jaiganesh. R, Tattwaprakash. C, Rahul Kumar. G, Iyappan. S, Jaganathan. M. K
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00854.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   92  (html)       Private Access
J Meghana Reddy, Roy Anitha, S Rajeshkumar, Thangavelu Lakshmi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00855.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   76  (html)       Private Access
Ibtihal Abdulkadhim Dakhil, Masar Basim Mohsin Mohamed, Ali Khidher Abbas, Saja Mohammed Mansour
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00856.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   114  (html)       Private Access
Meyyappan Revathi, D. Malathy, A. Nancy, Sivagama Sundari
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00857.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   65  (html)       Private Access
Ramachandra Reddy A, Murugan V, Prema Kumari
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00858.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   76  (html)       Private Access
Nachiket S. Dighe, Ganesh S. Shinde, Vikas B. Shinde
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00859.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   69  (html)       Private Access
Pragati Yadav, Monika Verma, Saniya Ahmed, Akanksha Singh, Surabhi Yadav, Kaneez Zahra
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00797.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   89  (html)       Private Access
Arunima Chandran, Merlin N J, Ammu L, Shaiju S Dharan
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00860.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   104  (html)       Private Access
Amaresh Chandra Sahoo, Sunil Kumar Kanungo, Subas Chandra Dinda, Sujit Dash, Suchismita Pani
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00861.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   100  (html)       Private Access
P. P. Chinchole, S. B. Wankhede
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00862.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   88  (html)       Private Access
Dhanish Joseph, Junia George, Manju Maria Mathews, Flowerlet Mathew, Bimi Varghese, Betsy Sunny
DOI: Chronic metabolic disorders, Terrifying rate, hypoglycemic agents.
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   91  (html)       Private Access
K. Viswanathan, L. Jeyanthi Rebecca
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00864.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   104  (html)       Private Access
S. Jennifer Suhasini, Roy Anitha, George Sosa, Thangavelu Lakshmi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00865.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   69  (html)       Private Access
Navneet Kumar, Khushwant Kaur, Rajesh Kumar, Swadhin Sekhar Biswal, Abhishek Thakur, Pardeep Kumar Sharma, Charanjit Kaur, Gurvinder Singh
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00866.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   74  (html)       Private Access
Jamith Basha, W. Kalyanaraman Rajagopal., Meenambiga S.S., Arulmathi R., Kumaresan S., Kathiravan G., Prabhakaran R., Rajesh S.V.R., Gayathri G., Kathiresan A.K.
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00867.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   126  (html)       Private Access
DVS Roopa Sirisha Doppa, Sathish Kumar Konidala, Sheik Khanabhi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00868.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   75  (html)       Private Access
B. S. Sathish, R. Murugesan, L.M.I. Leo Joseph, V. Kalist, Ganesan P
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00869.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   105  (html)       Private Access
Sowmyalakshmi Venkataraman, S. Harinya, David Benefit Chidiuto, R. Richardson Raja
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00798.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   139  (html)       Private Access
Landge Anil Vijay, Krishnamoorthy Kannan
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00870.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   89  (html)       Private Access