List of Refereed Journals published by UGC, New Delhi on 28-03-2017-- AJRC (Sr. No.-1025); AJM (Sr. No.-2497); RJET (Sr. No.-7220); RJPP (Sr. No.- 7232): RJPPD (Sr. No.- 7234); RJPT (Sr. No.-7235) (19-Apr-2017)        | List of Refereed Journals published by UGC, New Delhi on 11-01-2017-- Research Journal of Pharmacy and Technology (Sr. No.-275); Asian Journal of Management (Sr. No.-3986); Asian Journal of Research in Chemistry (Sr. No.-4008); Research Journal of Engineering and Technology (Sr. No.-31787); Research (22-Jan-2017)        |
 ARCHIVES :

Volume -  10        |       Issue -  6
Online since  Wednesday, Jun 28, 2017
Accessed  3953   times.

 Download Cover Image
ORIGINAL ARTICLES
V. Vijay Anand, C. Vijaya Banu, V. Rengarajan, R. S. Sarayu
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00278.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   159  (html)       Private Access
Thukkaram Sudhakar, Balashanmugam P, Jayapal Premkumar, Anisha A, Karthika D, Roshan Sapkota, Sakar Rijal
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00287.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   110  (html)       Private Access
Gayathri. M, A.V. Arun
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00288.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   77  (html)       Private Access
Greeshma James, Anjana Thomas, Teena C Abraham, RaghuveerPrabu, Naveen Kumar Panicker
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00289.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   71  (html)       Private Access
Pranabesh Sikdar, M. Venkata Ramana
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00290.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   62  (html)       Private Access
Neeraja Kamakshi. U, Ganga Rao. B, Venkateswara Rao. B
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00291.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   59  (html)       Private Access
Wijdan Rajh Hamza Al-Kraity, Arshad Noori Ghani Al-Dujaili
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00292.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   81  (html)       Private Access
Afyaa Sabah Nasir, Haider Salih Jaffat
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00293.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   67  (html)       Private Access
B. C. Revanasiddappa, M. Vijay Kumar, Prashanth Nayak, Ajmal Roshan Ali, Jasmine Kalsi
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00304.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   76  (html)       Private Access
Mithilesh Kumar, Anshu Deogam, Mradul Tiwari, Venkatesh Kamath
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00305.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   57  (html)       Private Access
Jennifer Fernandes, B. C. Revanasiddappa, K. Ishwarbhat, M. Vijay Kumar, Lidwin D’Souza, Shanal Smitha Alva
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00296.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   68  (html)       Private Access
P. Maheshwari, T.S. Shanmugarajan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00279.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   60  (html)       Private Access
Nagham Mahmood Aljamali, Saher Mahmood Jawd, Zainab Mahmood Jawad, Intisar Obaid Alfatlawi
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00297.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   44  (html)       Private Access
A. Ashwatha Prath, Ashish. R. Jain
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00298.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   54  (html)       Private Access
Teenumol M J, Kumar Sai Sailesh, Minu Johny, Archana R, Mukkadan J K
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00299.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   77  (html)       Private Access
Ammu Augustine, Pavana Prathap, Neethu Kamarudheen, K. V. Bhaskara Rao
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00300.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   53  (html)       Private Access
Riya Regi, Kumar Sai Sailesh, Mukkadan J K
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00301.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   53  (html)       Private Access
Nisha H, Balasankar Karavadi, Aswathy
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00302.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   55  (html)       Private Access
Puja Kumari, Shatabdi Sen, Suneetha V
DOI:
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   37  (html)       Private Access
Prashant N. Jorapur, Vinod M. Reddy, Vitthal K. Vijapure, Siddu Biradar, Vijaykumar A, Santosh Girani
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00294.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  13  (pdf),   63  (html)       Public Access
Wijdan Rajh Hamza Al-Kraity, Arshad Noori Ghani Al-Dujaili
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00295.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  4  (pdf),   48  (html)       Public Access
Ali Abid Abojassim, Fares A. Al-kufi, Dalal Naji Hameed, Oday A. Gaghan, Eqbal Naji Hameed
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00280.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   46  (html)       Private Access
Harsha Achanta, Suneetha V
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00306.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   54  (html)       Private Access
Veneta Simon, Sreerag K V, R Sasikumar, S K Kanthlal
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00307.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   46  (html)       Private Access
Syed Safiullah Ghori, Mohammed Abdul Quddus, Hafsa Khalid
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00308.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   64  (html)       Private Access
Sanjeeb Kumar Mandal, Nilanjana Das
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00309.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   48  (html)       Private Access
Rajan V. Rele
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00310.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  14  (pdf),   50  (html)       Public Access
A. Surendar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00311.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   50  (html)       Private Access
Sam Mirfendereski, Arash Shabani, Ayoob Rostamzadeh, Daryoush Fatehi
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00312.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   83  (html)       Private Access
Abhirama BR, Shanmuga Sundaram Rajagopal, Mahadevan Nanjan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00313.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   51  (html)       Private Access
Ashish A. Gawai, Kishor Charhate, Faisal Shaikh, Amir Khan, Aniruddha Chaubey, K. R. Biyani
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00314.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   42  (html)       Private Access
G. Deepthi, P. Sankarakumaran, Albin Jerome, Deivendran Kalirathinam, Naresh Baskar Raj, Mahadeva Rao US
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00315.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   62  (html)       Private Access
Ali Janati, Abolgasem Amini, Davoud Adham, Mansour Naseriasl
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00281.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   82  (html)       Private Access
Neethu Rajiv, Sreelakshmi. N, Jisni Rajan, Leena K. Pappachen
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00316.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   45  (html)       Private Access
Sandeep D. S, Prashant Nayak, Jobin Jose, Rishal Relita M, Sumana D. R.
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00317.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   52  (html)       Private Access
KaushitaBanerjee, N.Thiagarajan, Padma Thiagarajan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00318.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   33  (html)       Private Access
Rakesh K Sindhu, Mansi Chitkara, Gagandeep Kaur, Preeti Jaiswal, Ashutosh Kalra, Inderbir Singh, Pornsak Sriamornsak
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00319.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   53  (html)       Private Access
T. M. Jondhalekar, S. S. Aher, R. B. Saudagar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00320.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   50  (html)       Private Access
Priyanka B. Khodke, Ritesh R. Popat, Pramod V. Burakale, Pavan P. Chinchole, Vinayak N. Shrikhande
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00321.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   56  (html)       Private Access
Roma Chandra
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00322.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   41  (html)       Private Access
Bibhuti Sonowal, Pulak Deb, Suvakanta Dash
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00323.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   44  (html)       Private Access
Abdul Aziz Ramadan, Saad Aantakli, Ahmad Birouty
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00324.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   77  (html)       Private Access
Vijayakumar V. Alange, Raghavendra V. Kulkarni
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00325.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   44  (html)       Private Access
Sunanta Jeadkong, Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00282.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   55  (html)       Private Access
Joshi A. Y., Darekar A. B, Saudagar R. B.
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00326.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   54  (html)       Private Access
Kumudhaveni B, Radha R
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00327.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   61  (html)       Private Access
R. B. Saudagar, Mita M. Kulkarni
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00328.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   50  (html)       Private Access
Praveen Kumar G, Suneetha V
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00329.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   32  (html)       Private Access
Saravanan J, Suneetha V
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00330.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   58  (html)       Private Access
Sreeja. M.K, Gowrishankar N.L, Adisha. S, Divya. K.C
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00331.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   38  (html)       Private Access
K. Vanmathi Selvi, S.Aruna, S. Rajeshkumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00332.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   40  (html)       Private Access
Chopade Tanaji, Baokar Shrikrishna, Joshi H.A., Patil R.N.
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00333.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   44  (html)       Private Access
J. Sangeetha, S.Gayathri, S. Rajeshkumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00334.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   46  (html)       Private Access
A. Beryl Joylin, Nancy Victor
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00335.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   41  (html)       Private Access
M. Subramoniam, T. Jerry Alexander
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00283.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   43  (html)       Private Access
Abdulmahdi A. Hasan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00336.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   42  (html)       Private Access
K. Jagathy, K. Kalpana, S. Rajeshkumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00337.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   37  (html)       Private Access
Naji Yasser Saadoon, Hewa Sattar Salih
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00338.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   36  (html)       Private Access
K. Jagathy, J. Naviya Sherly, S. Rajeshkumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00339.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   44  (html)       Private Access
Muhammad Majeed, Aseel K. Hussein
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00340.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   36  (html)       Private Access
SaharAdham Ali, Ahmed Salih Al-Qadi
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00341.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   34  (html)       Private Access
Mohammad Ali Dayani, Daryoush Fatehi, Omid Rostamzadeh, Ayoob Rostamzadeh
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00342.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   64  (html)       Private Access
Nada Khazal Kadhim Hindi, Iman Fadhil Abdul-Husin, Zainab Khudhur Ahmad Al-Mahdi, Ruqaya M. J. Ewadh, Ahmed Obaid Hossain, Mohanad Jawad Kadhim, Ali Hussein F. Alnasraui, Amean A. Al-Yaseri
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00343.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   68  (html)       Private Access
J. Sujatha, P. Suriya, S. Rajeshkumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00344.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   41  (html)       Private Access
Muntahaa Rashaan, Wafa A.K Abbas
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00345.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   42  (html)       Private Access
Vidyasabbani, RameshAlluri, Shobharani Satla
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00284.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   40  (html)       Private Access
Fakhria J. M, Salma K. J., Haydaite A.
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00346.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   32  (html)       Private Access
K. Vanmathi Selvi, M. Hemalatha, S. Rajeshkumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00347.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   41  (html)       Private Access
P. Sudhasupriya, A. Shakina Begam, S. Rajeshkumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00348.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   41  (html)       Private Access
Fatima Malik Abood1, Ghassan A. Abbas HD. Conserv, Luma Jasim Witwit, Nada Khazal Kadhim Hindi, Halah Khaleel Ahmed Abu Khmra, Mohmmed R. Abid Ali
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00349.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   56  (html)       Private Access
Ayat Abbood, Rana Layka
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00285.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   56  (html)       Private Access
Sandra Sajen, Jephin Varughese Jose, Sandeep Bukke, Chaithanya Sudha M, Saladi S.V. Subbarao, V.R. Mandla
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00286.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   42  (html)       Private Access
Indexed / Abstracted in
   ISA: Indian Science Abstracts
   CAS: Chemical Abstracts Service (CAS)
   CAB:Abstract
   Google Scholar
   Scopus
   Pro Quest Central
   Gale Group Inc. USA
   Indian Citetion Index


Visitor's No. :   198697